نتایج جست جو "شیرکوند" در سایت 100هنر

17 2 15,406
محفل نقاشی و گرافیک
150X100CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _1401_ اکریلیک روی پارچه بوم #طبیعت #اکریلیک #شیرکوند #... ادامه
11 2 8,078
محفل نقاشی و گرافیک
30X24CM
زهرا شیرکوند _ عنوان: زمین پسته ای _ سال 1402_ اکریلیک روی بوم دیپ_ #زهراشیرکوند... ادامه
19 0 12,001
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
زهرا شیرکوند _عنوان رُخ _ اکریلیک روی بوم دیپ ۱۴۰۲_# اکریلیک #طبیعت #درخت #شیرکوند #نقاشی
23 2 11,619
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
زهرا شیرکوند _عنوان:پشت باغ قلی_ سال1402_ #اکریلیک روی بوم دیپ _ #نقاشی #طبیعت #شیرکوند
2 0 1,207
محفل نقاشی و گرافیک
60X45CM
زهرا شیرکوند_ دو درخت _اکریلیک روی بوم _سال ۱۴۰۲ #زهراشیرکوند #نقاشی #اکریلیک
21 8 15,552
محفل نقاشی و گرافیک
150X100CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _اکریلیک روی پارچه بوم _سال 1401_ #اکریلیک #نقاشی #طبیعت... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک زهرا شیرکوند  #زهرا شیرکوند #از مجموعه شور آرامش #اکریلیک روی مقوا_ سال ۱۴۰۰ #طبیعت #نقاشی #landscapepainting#فروخته شد #sold
#فروخته_شد
فروخته شد
17 0 11,554
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#زهرا شیرکوند #از مجموعه شور آرامش #اکریلیک روی مقوا_ سال ۱۴۰۰ #طبیعت #نقاشی #la... ادامه
14 2 9,057
محفل نقاشی و گرافیک
60X40CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _اکریلیک روی بوم دیپ_سال۱۴۰۲_ #طبیعت #نقاشی #شیرکوند #la... ادامه
6 0 1,680
محفل نقاشی و گرافیک
30X20CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _ سال 1402_ اکریلیک روی بوم _ فروخته شده در گالری گلستا... ادامه
6 0 5,630
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _اکریلیک روی بوم دیپ _سال 1401_ #نقاشی #طبیعت #شیرکوند #... ادامه
6 0 5,284
محفل نقاشی و گرافیک
60X45CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان _اکریلیک روی بوم دیپ _سال 1402_ #طبیعت #اکریلیک #نقاشی #... ادامه
9 0 5,919
محفل نقاشی و گرافیک
24X30CM
زهرا شیرکوند _عنوان: درخت پشت دیوار سال ۱۴۰۲_ اکریلیک روی بوم #درخت #نقاشی #... ادامه
9 0 6,133
محفل نقاشی و گرافیک
40X20CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان‌ _ اکریلیک روی بوم _سال 1401_ دو لته بوم #طبیعت #اکریلیک... ادامه
14 0 8,119
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
زهرا شیرکوند _بدون عنوان از مجموعه شور آرامش _اکریلیک روی بوم #دشت و دمن #طبیعت ... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک زهرا شیرکوند  هنرمند زهرا شیرکوند _بدون عنوان از مجموعه #شور#آرامش _#فروخته شد اکریلیک روی بوم سال خلق ۱۴۰۱_#نقاشی _#طبیعت
فروخته شد
12 0 5,334
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
هنرمند زهرا شیرکوند _بدون عنوان از مجموعه #شور #آرامش _ #فروخته شد اکریلیک روی بوم... ادامه
11 0 2,465
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
هنرمند: زهرا شیرکوند _ بدون عنوان از مجموعه #شور آرامش _سال خلق ۱۴۰۱_ #اکریلیک ر... ادامه
9 0 1,220
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
زهرا شیرکوند _عنوان:گل خَر زَهره #اکریلیک روی بوم _سال 1402 #طبیعت #درخت #شیرکوند #گل
10 0 1,903
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#زهرا شیرکوند #اکریلیک روی مقوا_بدون عنوان از مجموعه #شور آرامش_سال ۱۴۰۰ #دشت و... ادامه
Loading