نتایج جست جو "دیکتاتور" در سایت 100هنر

خبر داری از خسروان عجم / که کردند بر زیر دستان ستم؟ نه آن شوکت و پادشاهی بماند /... ادامه
نام اثر : مرگ دیکتاتور ( dictator death) - ترکیب مواد روی مقوا - اندازه اثر 70*100
Loading