4 2 3,138
محفل خوشنویسی
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است #تابلو #چلیپا #نست... ادامه
12 0 5,031
محفل خوشنویسی
#خوشنویسی #قطعه #چهارسطری اثر برگزیده اولین دوره جشنواره استانی دستخط قلم مشقی ت... ادامه
5 0 2,307
محفل خوشنویسی
دستخط خودکاری
Loading