نتایج جست جو "جنس هبلکس" در سایت 100هنر

14 2 7,658
محفل سایر هنر ها
12X32X12CM
بدون شرح جنس:هبلکس
15 0 4,648
محفل سایر هنر ها
25X20X8CM
بدون شرح... جنس هبلکس_ابعاد کار ارتفاع۲۷_طول۴۷_عرض ۹سانتیمتر
2 0 2,214
محفل سایر هنر ها
9X20X28CM
نام اثر :گاو #تکنیک اثر:کاهشی #جنس:هبلکس# سبک:انتزاعی #سال تولید اثر:1398
Loading