نتایج جست جو "بازیافت" در سایت 100هنر

3 0 5,165
محفل سایر هنر ها
33X57X17CM
از مجموعه گیتارها #هنربازیافت فلزات# فلز و آینه ۱۳۹۸ شهناز اسکندری
4 0 5,169
محفل سایر هنر ها
39X63X16CM
از مجموعه گیتارها# هنربازیافت فلزات #پتینه اسید ۱۳۹۸ شهناز اسکندری
10 3 5,566
محفل سایر هنر ها
دست ساخته فلزی ابعاد 14*18*35 متحرک #بازیافتی #مجسمه
5 1 3,458
محفل سایر هنر ها
5X30CM
هنر #بازیافت فلزات و #شیشه بر بلندای بهار شهناز اسکندری
1 1 2,849
محفل سایر هنر ها
13X27X14CM
از مجموعه گیتارها # هنر بازیافت فلزات ۱۳۹۸ شهناز اسکندری
4 0 1,412
محفل سایر هنر ها
25X22X7CM
#منوچهر مهری #مجسمه مجسمه اسب با مواد بازیافت فلزی
14 1 5,108
محفل سایر هنر ها
شکوه نجابت ارتفاع 2/10m با استفاده از قطعات بازیافتی #مرتضی_رضایی #مجسمه_ساز #م... ادامه
Loading