نتایج جست جو "احمدشاملو" در سایت 100هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی شقایق چاروسی اکریلیک روی پارچه بوم، 
متن اثر شعر "آشتی"، احمدشاملو.
شقایق چاروسی،1402
#فروخته_شد
#نقاشیخط #نقاشی_انتزاعی
فروخته شد
9 5 9,605
محفل خوشنویسی
70X95CM
اکریلیک روی پارچه بوم، متن اثر شعر "آشتی"، احمدشاملو. شقایق چاروسی،1402 #فرو... ادامه
7 0 22,472
محفل فیلم و انیمیشن
جتسمانی؛ فاجعه ی خیانت و بی هویتی انسان معاصر بازخوانی هملت شکسپیر،هملت احمدشامل... ادامه
18 1 26,183
دکلمه شعر احمد شاملو
چراغی به دستم.احمدشاملو. دکلمه سروش رجبی
1 2 2,090
محفل خوشنویسی
75X127CM
#اکریلیک روی پارچه بوم متن اثر شعری از #احمدشاملو
5 0 1,600
محفل خوشنویسی
115X210CM
اکریلیک روی پارچه بوم، متن اثر شعر "لعنت"،احمدشاملو به دلیل ابعاد بزرگ ، اثر بص... ادامه
7 0 4,777
محفل نقاشی و گرافیک
تصویرسازی کاریکاتوری احمدشاملو ابعاد: 20 در 30 تکنیک: #آبرنگ #قلم فازی
Loading