1. مجید بابایان
    Follow
11 0 12,405
محفل سایر هنر ها
#معرق چوب تکنیک تفکیک رنگ چوبهای بکار رفته رنگ بندی گردو.رنگ بندی فرا.عناب .رزو... ادامه
7 0 11,709
محفل سایر هنر ها
#معرق چوب تابلوی معرق چوب .چوبهای بکار رفته رنگ بندی گردو .عناب افرا.عرعر .ممر... ادامه
7 0 11,601
محفل سایر هنر ها
# معرق چوب تکنیک تفکیک رنگ چوبهای بکار رفته افرا .کرات صورتی .عناب شمشاد.گردو ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسین مفیدی
لیلا علیخانى
Sajadmaleki1985