1. رامینا مظفری
    Follow
  2. مدرس و مربی هنر نماکاشی سابقه 10 ساله در اجرای نماکاشی و سابقه 5 ساله در تدریس حرفه ای این هنر تجسمی چشم نواز

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مصطفی آذری
علی خلیفاوی
بهروز راعی دهقی