1. پروین مرتضوی
    Follow
  2. کارشناس ارشد نقاشی

خودکار و اکرولیک روی مقوا. اندازه 50.70
اکرولیک 100.70.
ابعاد 50. 70. اکرولیک
خودکار روی مقوا. اندازه 50.70 .
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیماهاشمی
Zhila Ebadi
حسین جعفری