1. مصطفی حمزه ضمیر
    Follow
  2. خوشنویسی. شعر

خدایا بی عنایات تو هیچم
بی تو مهتاب شبی....
دلم فریاد می خواهد.مصطفی حمزه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سهراب عرب زاده-سرگشته
سید محسن شفیعی ( راهی)
سحر نقدی