1. دکتر مهران داور
    Follow
  2. دکتر مهران داور مترجم، نویسنده، منتقد ادبی، منتقد و پژوهشگر فیلم و مدرس دانشگاه و مراکز آموزشی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهام کلاشک
شادی محمودزاده
فاطیما نافعی