1. Rahajoudi70
    Follow
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۷۰*۱۰۰ترکیب مواد و رنگ اکرولیک. تو مراجان و جهانی
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۷۰*۱۰۰رنگ اکرولیک و ترکیب مواد روی بوم. دنیا همه هیچ و... ادامه
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۱۰۰*۷۰ رنگ اکرولیک کار شده با ترکیب مواد . بهترین چیز ... ادامه
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۷۰*۵۰ کار شده با ترکیب مواد و رنگ اکرولیک
#نقاشی_مدرن_برجسته رنگ اکرولیک ابعاد ۵۰*۷۰
#نقاشی _مدرن _برجسته رنگ اکرولیک در ابعاد ۵۰*۷۰
#نقاشی_مدرن_برجسته در ابعاد ۵۰*۷۰ رنگ اکرولیک کار شده
#نقاشی–مدرن برجسته رنگ اکرولیک در ابعاد۶۰*۹۰
رنگ روغن کار شده در ابعاد ۶۰*۹۰ #سورئال
#رقص_سماع رنگ روغن و اکرولیک کار شده در ابعاد ۷۰*۱۰۰.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حسنا صادقی
حسن رضا قلاعی
مالک نوروزی