1. Rahajoudi70
    Follow
11 2 2,687
محفل خوشنویسی
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۱۰۰*۷۰ رنگ اکرولیک کار شده با ترکیب مواد . بهترین چیز ... ادامه
7 0 1,490
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن کار شده در ابعاد ۶۰*۹۰ #سورئال
5 2 683
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن و اکرولیک کارشده در ابعاد ۷۰*۵۰
8 0 2,267
محفل خوشنویسی
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۷۰*۱۰۰ترکیب مواد و رنگ اکرولیک. تو مراجان و جهانی
8 0 2,226
محفل خوشنویسی
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۷۰*۱۰۰رنگ اکرولیک و ترکیب مواد روی بوم. دنیا همه هیچ و... ادامه
8 0 1,684
محفل خوشنویسی
#نقاشی_خط_برجسته در ابعاد ۷۰*۵۰ کار شده با ترکیب مواد و رنگ اکرولیک
8 0 4,754
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی _مدرن _برجسته رنگ اکرولیک در ابعاد ۵۰*۷۰
4 0 254
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی_مدرن_برجسته در ابعاد ۵۰*۷۰ رنگ اکرولیک کار شده
4 0 249
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی–مدرن برجسته رنگ اکرولیک در ابعاد۶۰*۹۰
5 0 1,711
محفل نقاشی و گرافیک
#رقص_سماع رنگ روغن و اکرولیک کار شده در ابعاد ۷۰*۱۰۰.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نیلوفر برجیان
جعفر صفری
Morteza drodgaran