1. مریم احمدزاده
    Follow
  2. از صفحه یبهشت 1373 #نقاش_حرفه ای.... #کارشناس_نقاشی.... #مدرس_مبانی_هنرهای_تجسمی...#متخصص_تجربی_و_حرفه_ای_رنگ_شناسی.... #انتزاعی... #اکسپرسیونیسم... هدایت از درون....همواره در مسیر

7 1 2,930
محفل نقاشی و گرافیک
طبیعت بی جان اکسپرسیو 50*120 مریم احمدزاده
10 1 5,388
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه نقاشی تالار آبگینه... ترکیب مواد...ابعاد 50*70...اجرا روی چوب...اکسپرس... ادامه
16 1 5,273
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه نقاشی تالار آبگینه....طبیعت بی جان...اجرا روی چوب....ترکیب مواد...50*70
9 0 2,870
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه تالار آبگینه...طبیعت بی جان....اجرا روی چوب....ترکیب مواد....50*70
6 0 2,051
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه تالار آبگینه.... اکسپرسیونیسم....35*25..ترکیب مواد...اجرا روی چوب...طبیعت بیجان
6 0 2,221
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه نقاشی تالار آبگینه....اکسپرسیونیسم...ابعاد 25*35...ترکیب مواد...اجرا ر... ادامه
7 1 3,534
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه اثار نقاشی تالار آبگینه... تکنیک ترکیب مواد... اکسپرسیونیسم...ابعاد 35... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ندا قورچیان
سیده مریم مهران
شیرین ارغشی