1. مریم احمدزاده
    Follow
  2. از صفحه یبهشت 1373 #نقاش_حرفه ای.... #کارشناس_نقاشی.... #مدرس_مبانی_هنرهای_تجسمی...#متخصص_تجربی_و_حرفه_ای_رنگ_شناسی.... #انتزاعی... #اکسپرسیونیسم... هدایت از درون....همواره در مسیر

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صبا رحمتی
هادی ترابی
رضا مقدم هریس