1. عصمت واحدی
    Follow
  2. کارشناس ارشد رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران

12 1 3,150
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان طراحی روی کاغذ ۳۰×۴۰ سانتیمتر
9 0 2,892
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان؛ از مجموعه شهر درون میکس مدیا روی بوم ۲۵×۳۵ سانتیمتر
9 0 2,882
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان؛ از مجموعه شهر درون میکس مدیا روی بوم ۲۵×۳۵ سانتیمتر
10 0 2,826
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان؛از مجموعه شهر درون میکس مدیا روی بوم ۲۵×۳۵ سانتیمتر
10 0 2,737
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان؛ از مجموعه شهر درون میکس مدیا روی بوم ۲۵×۳۵ سانتیمتر
5 0 2,544
محفل نقاشی و گرافیک
بدون عنوان؛ از مجموعه شهر درون میکس مدیا روی بوم ۲۵×۳۵ سانتیمتر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مُنا باقری
ساغراحمدی
-نسا فرجی