1. رویاکارپسند
    Follow
  2. شروع فعالیت هنری شعر ۱۳۹۳ نقاشی ۱۳۹۷

7 0 3,648
محفل نقاشی و گرافیک
بخشی از تابلوی یک نفر دارد مرا می نویسد رنگ اکرولیک 70*50
11 0 3,618
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو رنگ اکرولیک ۳۰*۴۰ موسیقی جنگ
2 0 366
محفل نقاشی و گرافیک
فروپاشی تابلو رنگ اکرولیک ۲۰*۲۰
4 0 1,252
محفل نقاشی و گرافیک
از آسمان تابلو رنگ اکرولیک ۳۰*۴۰
7 0 1,608
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو رنگ و روغن ۳۰*۳۰ گلی در حصار
3 0 637
محفل نقاشی و گرافیک
مدادرنگی کاغذفابریانو
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فاضل شریعتزاده
Rebekaz
صادق شکیبایی