1. رویاکارپسند
    Follow
  2. شروع فعالیت هنری شعر ۱۳۹۳ نقاشی ۱۳۹۷

بخشی از تابلوی یک نفر دارد مرا می نویسد رنگ اکرولیک 70*50
#نقاشی_اکرولیک ۵۰×۷۰ یک نفر دارد مرا می نویسد
تابلو رنگ اکرولیک ۳۰*۴۰ موسیقی جنگ
فروپاشی تابلو رنگ اکرولیک ۲۰*۲۰
از آسمان تابلو رنگ اکرولیک ۳۰*۴۰
تابلو رنگ و روغن ۳۰*۳۰ گلی در حصار
مدادرنگی کاغذفابریانو
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حورا حق شنو
مس@فر
محمد حسین سربرجی