1. امیرحسین جباری
    Follow
  2. عضویت در موسسات هنری : عضو انجمن عکاسان ایران عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی سوابق هنری : نمایشگاه های هنری : انفرادی : نمایشگاه نقاشی خط نگارخانه اندیشه 1378 نمایشگاه عکاسی نگارخانه شهرکتاب مرکزی 1389 نمایشگاه عکاسی نگارخانه اندیشه 1390 گروهی : نمایشگاه گروهی ( الکتروبرکااژ) گالری ایده پارسی 1393 نمایشگاه گروهی (سی در سی ) 1393 نمایشگاه گروهی (کشور مالزی ) 1389 نمایشگاه گروهی (خانه هنرمندان ایران ) نمایشگاه گروهی هنرمندان ایران و عمان نمایشگاه گروهی پست آپوکالیپتیک (1) 1396 نمایشگاه گروهی پست آپوکالیپتیک (2) 1396 نمایشگاه گروهی لعل خاموش نقاشیخط 1396 نمایشگاه گروهی لعل خاموش نقاشیخط 1396 نمایشگاه گروهی حراج سالانه در نگارخانه بهنام دهش پور تیر 97 نمایشگاه گروهی 1 تیر 97 کیوریتور (جمع آوری ) چهار نمایشگاه : پست آپوکالیپتیک (1) / لعل خاموش 1 و2 پست آپوکالیپتیک (2) تالیف کتاب : تالیف و عکاسی دو کتاب در زمینه معماری و نقوش معماری داوری جندین مسابقه و جشنواره

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

sepid
سید محمد نقوی
وحید دارابی