1. آزاده صفایی
    Follow
  2. از هشت سالگی از ترس اینکه مبادا به دلیل چپ دست بودن ، نمره هنرم معدل بیستم را کم کنه، الفبای خوشنویسی رو در خدمت استاد گورتانیان آغاز کردم و این آغازی بود که پس از ۳۵ سال همچنان تداوم یافت. از محضر اساتید عزیز اصفهان وکرمان و تهران ؛ آقایان سعید بیضاوی و علی فرزانه و غلامرضا شهدادی و احدپور بهره بردم و برای آموزش شکسته نستعلیق اساتید عزیز آقایان شهدادی و غلامرضا وکیلی لطف فراوان نثارم کردند . نتیجه این تلاشها دریافت مدرک ممتاز در سال ۸۵ بود. به تازگی در کنار نستعلیق و شکسته، کالیگرافی ، روح تازه ای به کار من بخشیده . اخیرا استاد انصاری حقیقت ، یاریم می کنند که زمینه بوم را با طرحها و رنگها ،پذیرای هنر خوشنویسی کنم. دارای مدرک ممتاز در رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق از انجمن خوشنویسان. آموخته هنر کالیگرافی، تذهیب

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود صلح نسب
Amir Shoja شجاعی پور
Armin sardari