1. زیبا اصغرفر
    Follow
8 1 3,919
محفل خوشنویسی
رنگ روغن و مرکب روی بوم.
2 0 730
محفل خوشنویسی
100X70CM
تذهیب و مرکب میخواهم ازین پس تمام ماجرا باشی
0 0 555
محفل خوشنویسی
100X80CM
رنگ روغن و مرکب روی بوم
11 0 9,470
محفل خوشنویسی
110X130CM
نقاشیخط: رنگ روغن روی بوم اندازه: 110x130
8 0 12,880
محفل خوشنویسی
110X70CM
نقاشیخط: رنگ روغن و تذهیب روی بوم اندازه کار: 110x70 با قاب
5 0 2,952
محفل خوشنویسی
اکریلیک و مرکب روی بوم اندازه: ١٠٠x80
6 0 2,672
محفل خوشنویسی
رنگ و روغن و مرکب روی بوم اندازه ١٠٠x110
8 0 4,845
محفل خوشنویسی
نقاشیخط رنگ روغن روی بوم
6 0 5,834
محفل خوشنویسی
90X90CM
نقاشیخط: رنگ روغن روی بوم اندازه: 90x90 بدون قاب
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

معصومه بابایی
وحید دارابی
محمد مهدی نجفی