هنر نقاشی و گرافیک

• هنرمندان نقاش و گرافیست می توانند در هر چالش نقاشی و گرافیک مطرح شده سه اثر زیبا ارسال کنند. • انواع نقاشی و طراحی با نگاه هنری مورد پذیرش است. • مهلت ارسال نقاشی های زیبا ی شما در هر موضوع مشخص شده و سبک های نقاشی یا مشخص شده و یا سبک آزاد می باشد. •پس از پایان مهلت ارسال، ده روز زمان امتیاز دهی آغاز می شود. • برای شرکت در مسابقات ویژه جایزه دار می بایست امتیاز مورد نیاز آن مسابقه را داشته باشید. • همچنین می توانید درخواست گالری نقاشی اختصاصی بدهید.

خرید و فروش آثار نقاشی و گرافیک

محفل نقاشی و گرافیک
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

نقاشی پنجره
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی پنجره
بازدید آثار (25)
نقاشی سورئال
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی سورئال
بازدید آثار (71)
طرح گرافیکی عاشقانه
هنر نقاشی و گرافیک طرح گرافیکی عاشقانه
بازدید آثار (26)
نقاشی حیوانات
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی حیوانات
بازدید آثار (49)
نقاشی سه بعدی
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی سه بعدی
بازدید آثار (29)
نقاشی بیان خویشتن
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی بیان خویشتن
بازدید آثار (43)
نقاشی پرتره (چهره)
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی پرتره (چهره)
بازدید آثار (81)
نقاشی جنگ رنگ ها
هنر نقاشی و گرافیک نقاشی جنگ رنگ ها
بازدید آثار (24)
گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
هنر نقاشی و گرافیک گالری اختصاصی هادی پاکتی و آزیتا داور خواه
بازدید آثار (22)
کاراکتر شاد
هنر نقاشی و گرافیک کاراکتر شاد
بازدید آثار (29)

آثار نقاشی و گرافیک

0 0 459
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
اکرلیک روی مقوا نام اثر : روزمردگی سال:بهار ۱۴۰۱ نام هنرمند :شیما محمدی زاده
0 0 455
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
اکرلیک روی مقوا نام اثر: سرخوشی هنرمند :شیما محمدی زاده سال :بهار ۱۴۰۱
2 0 561
محفل نقاشی و گرافیک
58X41CM
ابرنگ 1399 محمد فوزی زاده
1 0 277
محفل نقاشی و گرافیک
150X200CM
آکلریک،بوم،۲۰۲۰،گالری ثالث مجموعه ساتوری،الِناز کاظم تاش #art
0 0 278
محفل نقاشی و گرافیک
120X120CM
آکریلیک،بوم،۲۰۲۰، #گالری ثالث مجموعه ساتوری،الِناز کاظم تاش، #painting
Loading