هنر گویندگی

فایل صوتی خود را در موضوع مطرح شده ارسال کنید

محفل گویندگی
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار
دکلمه شعر سهراب سپهری
دکلمه اشعار سهراب سپهری صوتی زیر ٣دقیقه
16 اثر
پایان یافته
-
0 امتیاز
100honar

شما شرکت نکرده اید

بازدید آثار و امتیاز دهی

مسابقات گذشته

دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر نیما یوشیج
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر اخوان ثالث
بازدید آثار (20)
Loading