هنر گویندگی

فایل صوتی خود را در موضوع مطرح شده ارسال کنید

محفل گویندگی
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار
نمایشنامه خوانی چخوف
نمایشنامه خوانی بخشی از آثار چخوف زیر 5 دقیقه
10 اثر
16 روز
کارت 500,000 ریالی
70 امتیاز
100honar
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار
دکلمه شعر سهراب سپهری
دکلمه اشعار سهراب سپهری صوتی زیر ٣دقیقه
7 اثر
16 روز
-
0 امتیاز
100honar
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر نیما یوشیج
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر اخوان ثالث
بازدید آثار (20)

آثار گویندگی

بدون عنوان
ضبط با تلفن همراه میکس موسیقی با نرم افزارهای دیفالت ویندوز و در حد ابتدایی
Loading