هنر گویندگی

فایل صوتی خود را در موضوع مطرح شده ارسال کنید

محفل گویندگی
اشتراک آثار با موضوع آزاد
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
ارسال اثر
بازدید آثار

مسابقات گذشته

دکلمه شعر سهراب سپهری
بازدید آثار (16)
دکلمه شعر احمد شاملو
بازدید آثار (14)
دکلمه شعر فروغ فرخزاد
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر نیما یوشیج
بازدید آثار (12)
دکلمه شعر اخوان ثالث
بازدید آثار (20)

آثار گویندگی

1 0 365
محفل گویندگی
شعر از قیصر امین پور
0 0 1,456
محفل گویندگی
دکلمه زیبا هوای حوصله ابریست
1 0 1,677
محفل گویندگی
دکلمه نیا باران.. با اجرای داود ریاحی
2 0 1,981
محفل گویندگی
مژده ای دل دیوان خواجه حافظ شیرازی
Loading