1. هادی پناهی منش
    Follow
  2. هادی پناهی منش اخذ مدرک ممتاز سال۷۲ اساتید:آقایان شیرازی در نستعلیق وکابلی وحیدری در شکسته نستعلیق آثار چاپ شده:خوشنویسی کتاب گزیده اشعار سهراب سپهری ؛فریدون مشیری وفروغ فرخزادوپوسترهای مختلف مذهبی نمایشگاه ها:برگزاری ده نمایشگاه انفرادی در داخل وخارج کشوروشرکت درجشنواره ها ونمایشگاه های جمعی مختلف در سراسر کشور برخی از مقامهای کسب شده: ۱_نفر اول درجشنواره بین المللی قران کریم دررشته شکسته نسنعلیق سال۷۹ ۲_نفر دوم درجشنواره بین المللی قران کریم دررشته شکسته نستعلیق سال۸۰ ۳_نفربرگزیده درجشنواره بین المللی قرآن کریم دررشته شکسته سال۸۱ ۴_نفرسوم جشنواره فرهنگی هنری طریق جاویدسال۸۳ ۵_نفراول مسابقه خوشنویسی علی گویان باهمکاری شبکه ۳صداوسیما سال امام علی علیه السلام ۶_نفر اول نخستین جشنواره فرهنگی هنری حماسه حسینی در رشته نسنعلیق سال۸۴ ۷_نفردوم پنجمین جشنواره خوشنویسی باغ بسم الله سال۸۴ ۸_نفر برگزیده درچهارمین دوسالانه جشنواره خوشنویسی قزوین سال۹۵ ۹_نفر سوم جشنواره خوشنویسی بین المللی سفیردر رشته نستعلیق در کشور عراق سال۹۵ ۱۰_داوری دومین جشنواره صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشورسال۸۵ و…

3 1 1,128
محفل خوشنویسی
ورق طلا ومرکب سفید ابعاد اثر۱۰۰در۷۰
1 0 839
محفل خوشنویسی
ابعاد۱۰۰در۷۰سایزقلم سه سانتیمتر
3 0 633
محفل خوشنویسی
اجرا روی بوم مرکب سفید جوهر رنگ
3 1 768
محفل خوشنویسی
اجرا روی بوم ابعاد۵۰در۷۰جوهر رنگ ومرکب سفید
0 0 272
محفل خوشنویسی
قلم کتیبه ابعاد۵۰در۷۰
9 0 1,410
محفل خوشنویسی
ابعاد۴۰در۷۰اجراروی بوم
5 0 1,704
محفل خوشنویسی
ابعاداثر۱۰۰در۷۰قلم کتیبه
3 0 767
محفل خوشنویسی
ابعاد۵۰در۵۰اجرا روی بوم مواد مرکب سفید وجوهر رنگ
5 0 720
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر ۱۰۰در۷۰
5 1 1,426
محفل خوشنویسی
مقام اول جشنواره بین المللی قران کریم دررشته خوشنویسی خط شکسته
8 0 1,533
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر۶۰در۸۰
3 0 558
محفل خوشنویسی
ابعاد۸۰در۵۰قلم کتیبه
6 0 1,697
محفل خوشنویسی
ابعاد۱۰۰در۷۰سایزقلم۴سانتیمتر
2 0 700
محفل خوشنویسی
ابعاد۱۰۰در۷۰ اجرا۹۸
2 0 616
محفل خوشنویسی
ابعاداثر۵۰در۷۰ اجرا سال۹۸
3 0 806
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر ۱۰۰در۷۰قلم کتیبه اجراسال۹۸
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شهنازملکی
شیرزاد قربانزاده
شهرام دیده خانی