1. رها
    Follow
  2. رها اهل شیراز نویسنده.طنز نویس #نمایشنامه نویس#رمان نویس داستان کوتاه و بلند#فعالیتهای هنری# برگزاری نمایشگاه گروهی در گالری وصال #و رشد# و انجام کار گروهی وسیع با نقاشیهای دیواری در شهر بازی ستاره فارس# و نقاشیهای دیواری در سطح شهر#...همه سبکهای نقاشی را کار کردم و میکنم...البته معتقدم هنرمند متعلق به مردم ست پس باید با سلایق مردم و احترام به سلایق انها گامهایی ارام بردارد..گرچه نصف وجودش به خود و سلیقه خود تعلق دارد .سپاس.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اعظم اکبرحلوایی
مارال معین تقوی
شایان رادی