1. سارا برادران
    Follow
  2. دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده تهران مرکز

#امیرکبیر تکنیک اکرولیک ابعاد 70×70 #نقاشی مدرن
ابعاد:۸۰×۸۰ تکنیک:اکرولیک سبک:مدرن موضوع: شهریار
سبک مدرن ابعاد کار (قطر ۵۳در ۷۵) نام اثر(امید)
سبک:امپرسیونیسم -ابستره ابعاد:۱۰۰×۷۰ موضوع:فضای شهری(خانه ی مادر بزرگ)
سبک :آبستره ابعاد:۳۰×۴۰ نام: #بهشت #جهنم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ناصح آبافت
شاهو
سارینا نظیفی