1. فرزاد - عرب
    Follow
  2. بد ِ تقدیر ، زمانی به دَر ِ خانه رسیدیم که باد هم خانه ز جا فکند و همخانه ببرُد!!!! نویسنده اجتماعی شاعر و ترانه سرا

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

منصور مصطفائی فر
ابوالفضل خداوردی پور
فاطمه مقیم هنجنی