1. الهام بیک زاده
    Follow
8 2 1,199
محفل نقاشی و گرافیک
سکوت تنهایی، ۳۵×۵۰، تکنیک قلمگیری، آب مرکب و آبرنگ
11 5 2,958
محفل نقاشی و گرافیک
شمسه، ۴۰×۴۰، طلای ۲۴ و ۱۸ عیار، گواش، آبرنگ، الهام بیک زاده
13 4 2,023
محفل نقاشی و گرافیک
بی گناه، ۵۰×۷۰، تکنیک خیس در خیس، آکرلیک، الهام بیک زاده
7 3 1,276
محفل نقاشی و گرافیک
رهایی خیال، ۵۰×۷۰، تکنیک قلمگیری، آب مرکب و آبرنگ، الهام بیک زاده
5 1 1,385
محفل نقاشی و گرافیک
پیرمرد هوسجو و جوان، ۲۵×۳۵، آبرنگ، گواش، طلا، الهام بیک زاده
6 1 1,125
محفل نقاشی و گرافیک
سرلوح، ۲۵×۱۷، آبرنگ، گواش، طلای ۲۴عیار، الهام بیک زاده
4 1 1,231
محفل نقاشی و گرافیک
سکوت تنهایی، ۵۰×۷۰، آبرنگ، گواش، الهام بیک زاده
6 2 672
محفل نقاشی و گرافیک
۳۵×۵۰، تکنیک خیس در خیس، آکرلیک، الهام بیک زاده
15 3 2,735
محفل نقاشی و گرافیک
15X21CM
جلد قرآن،۱۵×۲۱، آبرنگ، طلای ۲۴ و ۱۸ عیار، الهام بیک زاده
5 2 2,322
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
زیبایی خیال، ۳۵×۵۰، آبرنگ، گواش، الهام بیک زاده
9 4 1,891
محفل نقاشی و گرافیک
شیرین حرکات، ۳۵×۵۰، تکنیک خیس در خیس، آکرلیک، الهام بیک زاده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ناهید قاسمی نژاد
شهره بینشی
دیاکو قادری