1. اسماعیل عزت خواه
    Follow
  2. نقاش و خوشنویس

7 0 2,954
محفل خوشنویسی
60X80CM
نقاشیخط _ رنگ آکریلیک روی بوم_ سال خلق اثر 99 - اسماعیل عزت خواه
5 0 2,707
محفل خوشنویسی
70X100CM
متریال: رنگ آکریلیک - سال خلق اثر:1399 - اثر : اسماعیل عزت خواه
11 2 3,487
محفل نقاشی و گرافیک
195X95CM
عنوان :حلبجه،گرانیکای کورد مواد:رنگ آکریلیک روی بوم ابعاد: 195*95
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میثاق دانشور
مرجان اسفندی میلاجردی
علی طوسی ثانی