1. شیدا دلجوفر
    Follow
  2. https://www.100honar.com/anita_df

اندازه 120*80 رنگ روغن
اندازه 50*70 رنگ روغن
اندازه 50*70 رنگ روغن
اندازه 70*100 رنگ روغن با تکنیک کاردک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمیرا زارع پور
نادیا جوانی
Zeynab zibaei