1. وحید سلطانی
    Follow
1 0 583
محفل خوشنویسی
خوشنویسی با خودکار. سایه کاری. بیک ١.٦ میلیمتر. وحیدسلطانی
0 0 688
محفل خوشنویسی
خوشنویسی با خودکار. وحید سلطانی خودکار بیک سبز. ١.٦ میلیمتر.
5 0 4,319
محفل خوشنویسی
خوشنویسی نستعلیق تحریریبا خودکار #وحیدسلطانی @raghsekhodkaar
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عباس درودیان
بهزادباباربیع
حسین فیض آبادی