هنر عکاسی محفل عکاسی محمد دادستان عنوان: عقاب در قاب
مکان: ارتفاعاتِ دربند
#hdr
#natural
#my_city
#eagles
#mountain 
#landscapes
#sky
#cloudy
#darband
207 4 1,651
200,000 تومانخرید اثر
عنوان: عقاب در قاب مکان: ارتفاعاتِ دربند #hdr #natural #my_city #eagles #mountai... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی محمد دادستان برج آزادی از نمایی دیگر
#tower
#azadi
#building 
#city
#my_city
#tehran
#sky
#low_angle
#hdr
200 4 1,638
200,000 تومانخرید اثر
برج آزادی از نمایی دیگر #tower #azadi #building #city #my_city #tehran #sky #lo... ادامه
عنوان: هندسه ی نور ۲ تکنیک: ICM مکان: تهران، پارک اِرم #city #my_city #carousel ... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی محمد دادستان عنوان: دور پرواز
مکان: تهران
#hdr
#city
#my_city
#airplan
#building
#architecture
201 3 1,659
150,000 تومانخرید اثر
عنوان: دور پرواز مکان: تهران #hdr #city #my_city #airplan #building #architecture
هنر عکاسی عکاسی در شب محمد دادستان عنوان: هندسه ی نور
تکنیک: ICM
مکان: تهران، پارک اِرم
#city
#my_city
#carousel
#colorful
#amusement_park
#eram_park
#icm
8 7 2,144
150,000 تومانخرید اثر
عنوان: هندسه ی نور تکنیک: ICM مکان: تهران، پارک اِرم #city #my_city #carousel #c... ادامه
Loading