اثر محمد دادستان در هنر عکاسی : محفل عکاسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/23997

هنر عکاسی محفل عکاسی محمد دادستان عنوان: عقاب در قاب
مکان: ارتفاعاتِ دربند
#hdr
#natural
#my_city
#eagles
#mountain 
#landscapes
#sky
#cloudy
#darband
24 4 22,860
محفل عکاسی
عنوان: عقاب در قاب مکان: ارتفاعاتِ دربند #hdr #natural #my_city #eagles #mountain #landscapes #sky ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

حسام سراجی
👏👏
پاسخ
هانی میردامادی
👏👏👏
پاسخ
مریم مروت
👏👏👏
پاسخ
جمشید دادگر
👏👏👏
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بانو صادق منش
سمیه خورشیدی
Yasaman137943