نتایج جست جو "میگون" در سایت 100هنر

1 0 5,824
محفل شعر و داستان
فانوس را به کدام سوی دل بیاویزم که سایه حضورت ماه را به برکه کشانَد..؟! ... ادامه
0 0 2,915
محفل شعر و داستان
آخرین برگم به انتظار طلوعت از کدام راه می آیی تا چشم به همان سو بچرخانم و ... ادامه
0 0 4,094
محفل شعر و داستان
#قلم_شب تو را چون غنچه در خوابم نشانم که ماه از عطر تو مدهوش گردد #مهناز... ادامه
0 0 5,265
محفل شعر و داستان
#قلم_شب خواب هایم عطر تو را می دهند چگونه توانستی از دل شب بگذری تا در خ... ادامه
0 0 4,668
محفل شعر و داستان
#قلم_شب ای دل غم دیده ام ! از چه فغان و گله ای ؟ ماه هم بی کس و تنها به ... ادامه
0 0 3,309
محفل شعر و داستان
آن صخره ام که به بازی شبی مرا با تیشه می تراشی و با پتک بشکنی،مهناز،الله وردی،میگونی
0 0 3,914
محفل شعر و داستان
مهر ، پاییز ، شعر پریسکه، مهناز الله وردی میگونی، پاییز میگون،
0 0 2,316
محفل شعر و داستان
پایان شهریور است.پاییز، میگون، پاییز میگون
1 0 3,965
محفل شعر و داستان
در قلب نحیفم بنشست تیر نگاهت شب آمد و بی خوابی و یاد تو مرا کشت.مهناز الله و... ادامه
1 0 4,642
محفل شعر و داستان
عیبم نکنید که بیدار نمانده ام خوابم خوابش برد در انتظار تو .. خود از خود گله... ادامه
1 0 3,590
محفل شعر و داستان
بیا ای عشق، بیا و برقصان ، میگون،کوه ، کوهنوردی،شعر
Loading