شعر طنز سيگار و بيكار
هنر شعر و داستان شعر طنز سيگار و بيكار
بازدید آثار (10)
کاریکلماتور
هنر شعر و داستان کاریکلماتور
بازدید آثار (11)
13 0 7,440
محفل نقاشی و گرافیک
شکسته دل #طنزتلخ شکسته دل خمیده دل ولیکن یار نظر نمیکند
11 0 4,382
محفل عکاسی
معماری_مسجد جامع نطنز
22 2 6,447
محفل نقاشی و گرافیک
زمستان نطنز رنگ و روغن ابعاد 130*100
9 2 5,762
محفل گویندگی
طنز معلم به مناسبت روز معلم کاری از رادیو کاشان برنامه صبح سیلک نویسنده #مهناز ب... ادامه
7 0 3,631
محفل گویندگی
نمایش رادیویی طنز کار آفرینی به مناسبت روز کار افرینی نویسنده #مهناز بهروزیان گ... ادامه
Loading