شعر طنز سيگار و بيكار
هنر شعر و داستان شعر طنز سيگار و بيكار
بازدید آثار (10)
کاریکلماتور
هنر شعر و داستان کاریکلماتور
بازدید آثار (11)
14 0 8,909
محفل نقاشی و گرافیک
شکسته دل #طنزتلخ شکسته دل خمیده دل ولیکن یار نظر نمیکند
13 0 5,472
محفل عکاسی
معماری_مسجد جامع نطنز
28 3 7,505
محفل نقاشی و گرافیک
زمستان نطنز رنگ و روغن ابعاد 130*100
10 2 7,418
محفل گویندگی
طنز معلم به مناسبت روز معلم کاری از رادیو کاشان برنامه صبح سیلک نویسنده #مهناز ب... ادامه
8 0 4,329
محفل گویندگی
نمایش رادیویی طنز کار آفرینی به مناسبت روز کار افرینی نویسنده #مهناز بهروزیان گ... ادامه
Loading