1. پروانه غلامی
    Follow
  2. هنرجوی نقاشی...

11 1 4,715
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک پاستل گچی و اکرلیک ابعاد 40*30
10 0 6,440
محفل نقاشی و گرافیک
#تکنیک پاستل گچی ، اورجینال ،روستای ابیانه ،ابعاد 40*30
20 3 7,504
محفل نقاشی و گرافیک
# اورجینال #پاستل گچی. ابعاد 40*30 ( سفارش پذیرفته میشود)
11 0 5,277
محفل نقاشی و گرافیک
#پاستل گچی ،ابعاد 30*40( سفارش پذیرفته میشود)
8 0 5,182
محفل نقاشی و گرافیک
#پاستل گچی ، ابعاد 30*40( سفارش پذیرفته میشود)
9 0 5,114
محفل نقاشی و گرافیک
#پاستل گچی ، ابعاد 20*30( سفارش پذیرفته میشود)
4 0 2,001
محفل نقاشی و گرافیک
# پاستل گچی ، ابعاد 20*30
4 0 4,763
محفل نقاشی و گرافیک
# پاستل گچی ،ابعاد 20*30
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهره عبداللهی
VajihehRajaeiyeh
آرمینا شکفته