اثر علیرضا نشاطی در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/93798

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان علیرضا نشاطی زغمت دوباره دیشب به خدا پناه بردم
به همان خدا که داغت به دلم نشاند و خونابه به چشمم بخشید
تا مبادا که فراموش کنم
صفت رحمن را از نامش
و دو صد شکر و سپاس
بفرستم که اگر
مصلحت بود و تو را برد و شب و  روز مرا یکسان کرد
چشمه تا به ابد جاری خون
به دو چشمم بخشید
باز هم جای شکرش باقیست ..
11 0 13,063
محفل شعر و داستان
زغمت دوباره دیشب به خدا پناه بردم به همان خدا که داغت به دلم نشاند و خونابه به چشمم بخشید تا مبادا... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مس@فر
minoosahaf-moghadam
فاضل شریعتزاده