اثر صالح موسویان در هنر سایر : محفل سایر هنر ها

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/28210

هنر سایر محفل سایر هنر ها صالح موسویان مدلسازی برای پرتره اساطیر ایران
12 1 3,299
محفل سایر هنر ها
مدلسازی برای پرتره اساطیر ایران

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

صالح موسویان
حذف شود
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Mohamad ali
تاج
حسن ابراهیمی