1. صالح موسویان
    Follow
  2. تالیف وگردآوری یک جلد کتاب «شاهکارهای مجسمه سازی دنیا» ده ها مقاله و نقد و گزارش ژورنالیستی تدریس مرکز آموزش عالی و کلاس های آزادمجسمه سازی حضور و شرکت در نمایشگاه های جمعی نصب بیش از ده فیگور و پرتره در فضای شهری کشور

9 0 3,404
محفل سایر هنر ها
ساخت پرتره سردار عیوض، مرحله مدلسازی، مقیاس ابعاد انسانی ۱۳۹۶
11 0 2,900
محفل سایر هنر ها
مدلسازی برای پرتره اساطیر ایران
5 0 2,857
محفل سایر هنر ها
مدلسازی پرتره پرفسور حسابی
7 0 3,834
محفل سایر هنر ها
نقش‌برجسته خیام ۱۳۹۰
3 0 2,928
محفل سایر هنر ها
بازیهای کودکانه ۱۳۹۱ مشهد
2 0 3,045
محفل سایر هنر ها
پرتره شهید ص موسویان: ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
3 0 2,829
محفل سایر هنر ها
پرتره خواجه نصیر ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
1 0 3,184
محفل سایر هنر ها
مدلسازی پرتره پرتره ابومسلم خراسانی ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
2 0 3,319
محفل سایر هنر ها
پرتره اساطیر شاهنامه ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
1 0 3,028
محفل سایر هنر ها
پرتره خیام ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
0 0 2,276
محفل سایر هنر ها
پرتره سردار مبارز خراسانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهه قاسمی
محمدامین بدیعی
امیر حصاری