1. صالح موسویان
    Follow
  2. مولف کتاب «شاهکارهای مجسمه سازی دنیا» نصب بیش از ده فیگور و پرتره در فضای شهری کشور

7 0 2,453
محفل سایر هنر ها
60X40X45CM
آهن، 1395، چهره به چهره، صالح موسویان
6 0 2,127
محفل سایر هنر ها
40X60X45CM
فلز ، با روکش رنگ ،سال 1393، صالح موسویان
11 0 3,895
محفل سایر هنر ها
ساخت پرتره سردار عیوض، مرحله مدلسازی، مقیاس ابعاد انسانی ۱۳۹۶
12 1 3,209
محفل سایر هنر ها
مدلسازی برای پرتره اساطیر ایران
7 1 3,164
محفل سایر هنر ها
مدلسازی پرتره پرفسور حسابی
8 1 4,201
محفل سایر هنر ها
نقش‌برجسته خیام ۱۳۹۰
4 1 3,353
محفل سایر هنر ها
بازیهای کودکانه ۱۳۹۱ مشهد
3 1 3,541
محفل سایر هنر ها
پرتره شهید ص موسویان: ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
4 1 3,241
محفل سایر هنر ها
پرتره خواجه نصیر ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
2 1 3,596
محفل سایر هنر ها
مدلسازی پرتره پرتره ابومسلم خراسانی ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
3 1 3,865
محفل سایر هنر ها
پرتره اساطیر شاهنامه ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
2 0 3,415
محفل سایر هنر ها
پرتره خیام ۱۳۹۱ فایبر پتینه برنز مقیاس ۱.۵ برابر
1 1 2,613
محفل سایر هنر ها
پرتره سردار مبارز خراسانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مصطفی آذری
شهریار خالدیان
الهه میربابائیان