اثر ستاره آذریان پور در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/25128

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی ستاره آذریان پور اثر راهیافته به دومین دوسالانه خوشنویسی کردستان 
تحریر ستاره آزریان پور 1396
10 0 7,501
محفل خوشنویسی
اثر راهیافته به دومین دوسالانه خوشنویسی کردستان تحریر ستاره آزریان پور 1396

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Marzieh-bahrami
امین البرزی
سلمان تقی زاده