اثر الیاس خمسه در هنر شعر و داستان : محفل شعر و داستان

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/24639

هنر شعر و داستان محفل شعر و داستان الیاس خمسه مسخره است..
جکسن پولاک شعرهاى مرا..سى سال قبل از بدنیا آمدنم
نقاشى کرده است..
صادق هدایت سى سال قبل از بدنیا آمدنم مرا در خودش ذوب کرده است..
ومن سى سال بعداز مرگم..تنها درخت میو اى هستم بالاى گورى با سنگ سیاه که میوه هایش..کالِ کال میگندند..
مسخره است..
6 0 4,534
محفل شعر و داستان
مسخره است.. جکسن پولاک شعرهاى مرا..سى سال قبل از بدنیا آمدنم نقاشى کرده است.. صادق هدایت سى سال قبل ... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی مرادی غیاث آبادی
آیسان سعیدی مقدم
مهدی اسدی