اثر محمد رضا نامدارپور در هنر موسیقی : سولو (تکنوازی) کوبه ای

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/20434

1 1 9,160

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

علی مجرد
بژی سه رکه وتوبیت
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

احسان محمدی
بهارک شورورزی
سید جمیل رضوی