1. لطیفه افضلی
    Follow
اکریلیک و ورق مس و طلا اسب طلایی اندازه ۷۰ در۷۰
اکریلیک،۸۰در ۸۰
اکریلیک و ورق طلا با پوشش رزین اندازه ۱۲۰ در ۶۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Shahrzad Raheleh
غزاله راهب
شیواگلستانه