اثر زهرا مرعشی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/194461

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی زهرا مرعشی #نقاشیخط_برجسته
اجرا شده روی بوم..
ترکیب مواد و رنگ اکریلیک
#مولانا
#کالیگرافی
#کالیگرافی_برجسته
0 0 1,265
محفل خوشنویسی
50X70CM
#نقاشیخط_برجسته اجرا شده روی بوم.. ترکیب مواد و رنگ اکریلیک #مولانا #کالیگرافی #کالیگرافی_برجسته

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بهزاد جماعتی
ابراهیم حمزه
Soraya adhami