اثر Maryam Haseli در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/190391

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی Maryam Haseli مریم حاصلی
عنوان اثر: جهان فرسوده
ترکیب مواد روی بوم
1 0 623
محفل خوشنویسی
90X90CM
مریم حاصلی عنوان اثر: جهان فرسوده ترکیب مواد روی بوم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جوادسیف
امیرکاظمی سرچشمه
سعید درمحمدی طوسی