اثر منوچهر کاشفی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/189273

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک  منوچهر کاشفی نقاشی #آبستره #اکسپرسونیسم
10 0 5,765

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نگار صادقی مقدم
نرگس سوداگر
علیرضا مرادی