اثر مسعود سلیمانپور در هنر سایر : محفل سایر هنر ها

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/181401

هنر سایر محفل سایر هنر ها مسعود سلیمانپور #مسعود سلیمانپور
مجسمه
عنوان : Fetishist Disavowal
《می دانم،ولی نمی خواهم بدانم که می دانم،بنابراین نمی دانم،می دانم ولی از پذیرفتن کامل نتایج این آگاهی خود داری میکنم،واز همین رو می توانم همچنان به گونه ای رفتار کنم که گویی نمی دانم
"خشونت" از اسلاوی ژیژک
#فروخته_شد
8 0 17,050
محفل سایر هنر ها
30X50CM
#مسعود سلیمانپور مجسمه عنوان : Fetishist Disavowal 《می دانم،ولی نمی خواهم بدانم که می دانم،بنابرا... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مهدی رحیم لو
Ahora kohestani
مهدی نوروزی