اثر ارشاد رفتاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/174106

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ارشاد رفتاری  #ترکیب مواد #معاصر #پرتره
 #رنگ ماشین #بوم #۱۴۰۱
#سلطنت بی پایان #ارشاد رفتاری
20 2 18,540
9,000,000 تومانخرید اثر

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

ارشاد رفتاری
حذف شود.
پاسخ
ارشاد رفتاری
حذف اثر
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرزانه مرادی
yeganeprg
منوچهر رشیدی