اثر کورش مومنی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/167085

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی کورش مومنی .
«عمرها پر زد نفس اما به الفتگاه دل
مرغ ما پرواز جز در دام نتوانست کرد»
از مجموعه (( بیدل در پاییز ))
#او
#خطنقاشی #نقاشیخط #خوشنویسی#خوشنویسینوین #کرشمه #کرشمهشیرین #کرشماه#تایپوگرافی
1 0 1,499
1,400,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
25X35CM
. «عمرها پر زد نفس اما به الفتگاه دل مرغ ما پرواز جز در دام نتوانست کرد» از مجموعه (( بیدل در پای... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حجت حیدری
یونس انوش
فرشاد قربانی