اثر بهاره خلیقی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156412

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک بهاره خلیقی آبستره انتزاعي
اكرليك روي بوم 
١٣٩٩
بهاره خليقي
12 1 10,883
13,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
آبستره انتزاعي اكرليك روي بوم ١٣٩٩ بهاره خليقي

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

حمید شاطری
زیباست
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سحرحجاری
حمید شاه وردی
لیداپولکی