اثر اصلان شیخی حقایق در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156115

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی اصلان شیخی حقایق سفر به دیگر سو
#شکسته_نستعلیق
3 1 4,545
محفل خوشنویسی
110X70CM
سفر به دیگر سو #شکسته_نستعلیق

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

محمد امام داد
عالی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پارسا مقیمی زاده
سودا
احسان