اثر سپیده صاحبدل در هنر سایر : محفل سایر هنر ها

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156068

هنر سایر محفل سایر هنر ها سپیده صاحبدل اجرای پارچه نقاشی روی صندلی
#سپیده صاحبدل
29 0 1,024
محفل سایر هنر ها
50X100CM
اجرای پارچه نقاشی روی صندلی #سپیده صاحبدل

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شراگیم صفری
یونس طراحی
حسین نخعی